200 rocznica urodzin Aleksandra Fredry

fredroAleksander Fredro, hrabia herbu Bończa obchodzi dzisiaj dwusetną rocznicę urodzin. Polski komediopisarz i poeta tworzył w epoce romantyzmu.

Służba wojskowa

Pisarz urodziła się 20 czerwca 1793 roku w Surochowie w bogatej rodzinie szlacheckiej. Już od najmłodszych lat pobierał nauki w domu, nigdy nie chodził do szkoły publicznej. Po dramatycznym pożarze, w którym zginęła jego matka Marianna Fredrowa, jego ojciec Jacek hrabia Fredro zdecydował się wyjechać wraz ze swoim synem do Lwowa.

Aleksander mając zaledwie szesnaście lat zaciągnął się do armii Księstwa Warszawskiego, a następnie służył w wojsku Napoleona i brał aktywny udział w wyprawie na Moskwę. Owocem stoczonych bojów był otrzymany Złoty Krzyż Virtuti Militari. Po odbyciu kampanii napoleońskiej i abdykacji Napoleona wrócił do domu rodzinnego i wstąpił do lubelskiej loży wolnomularskiej.

Dzieła

W wieku dwudziestu pięciu lat Aleksander Fredro napisał swoją pierwszą komedię zatytułowaną „Pan Geldhab” opowiadającą o perypetiach młodego szlachcica, który stara się o rękę córki dorobkiewicza. Sztukę wystawiono w 1821 roku. Pisarz ma na swoim koncie wiele dzieł. Fredro pisał komedie obyczajowe z życia szlachty, głównie tej prowincjonalnej. Oczywiście, jest także autorem wielu wierszy, poematów i aforyzmów.

W swoich dziełach wykazywał się mistrzostwem w charakterystyce bohaterów, kształtowaniu akcji i niesamowitej giętkości języka. Wprowadził wiele humorystycznych akcentów, a także elementów komicznych. Utwory Fredry na stałe weszły do kanonu polskiej literatury i teatru.