Zmarł Jacek Woźniakowski

W wieku 92 lat w Warszawie zmarł wczoraj profesor Jacek Woźniakowski, historyk sztuki, współzałożyciel wydawnictwa Znak, pisarz, publicysta i były prezydent Krakowa.

Jacek Woźniakowski urodził się w Biórkowie, 23 kwietnia 1920 roku. Był prawnukiem malarza Henryka Rodakowskiego i ekonomisty – Jana Pawlikowskiego. Woźniakowski uczył się w szkole dla księży Marianów w szwajcarskim Fryburgu, a także w Rabce, gdzie w 1938 roku zdał maturę. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Aktywnie uczestniczył w Kampanii Wrześniowej, w której został ranny. Po zakończeniu wojny ukończył polonistykę na krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim.

Publicystyka

Po studiach (od 1945 r.) Woźniakowski współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, a trzy lata później awansował na sekretarza i zastępcę redaktora naczelnego. Od 1957 roku pełnił obowiązki redaktora naczelnego miesięcznika „Znak”. Był jednym z współzałożycieli Wydawnictwa Znak, które powstało w Krakowie w 1959 roku.

Woźniakowski w latach 1953 – 1991r. prowadził wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Mimo posiadania tytułu doktora habilitowanego, dopiero po siedmiu latach została mianowany na profesora nadzwyczajnego, a 1990 rok uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1999 – 2000 wykładał w Katedrze Historii i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.

Twórczość literacka

Jest autorem wielu znanych i cenionych książek, wśród których warto jest wymienić chociażby: „Co się dzieje ze sztuką”, „Czy artyście wolno się żenić?”, „Czy kultura jest do zbawiania koniecznie potrzebna?”. Wiele z jego dział zostało nagrodzonych licznymi statuetkami.

Woźniakowski był także przewodniczącym Rady Fundacji i jury Nagrody im. Kościelskich. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Komitetu UNESCO, a także przewodniczył Radzie Fundatorów Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.