Wzór przemysłowy, czyli industrial design

Jednym z ciekawszych pojęć związanych ze sztuką użytkową jest wzór przemysłowy. Wzornictwo przemysłowe oznacza działalność, której celem jest określenie widocznych cech wytwarzanych przemysłowo przedmiotów.

Z tego powodu wzór przemysłowy wiąże się nie tylko ze sztuką, ale również z prawem. Ustawa „Prawo własności przemysłowej” objaśnia, że chodzi o nowe i posiadające indywidualny charakter wytwory lub ich części. Mogą to być zatem wszystkie przedmioty, które zostały wytworzone w sposób przemysłowy.

Przykłady wytworów przemysłowych

Za wytwór przemysłowy uważa się między innymi:
– przedmioty złożone z wielu części, które można rozebrać i ponownie złożyć,
– części składowe, które można uznać za przedmioty samodzielnego obrotu (według informacji zawartych w Wikipedii, może to być na przykład lusterko samochodowe).

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

W Polsce rejestrowaniem i udzielaniem praw do istniejących wzorów zajmuje się Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba jednak pamiętać, że zarejestrowany wzór nie jest chroniony w nieskończoność – zgodnie z obowiązującym u nas prawem ochrona nie może przekroczyć 25 lat, które w dodatku trzeba podzielić na pięć równych okresów. Jeżeli natomiast chodzi o wzory przemysłowe Wspólnoty, to zajmuje się tym Urząd Harmonizacji.

Nie wszystko da się ochronić

Zgodnie z informacjami dostępnymi w największej internetowej encyklopedii, ochrona wzoru przemysłowego nie może objąć cech wytworu, które wynikają z jego funkcji technicznej lub muszą być odtworzone w identycznej formie i wymiarach.