Funkcja sztuki w naszym życiu

Sztuka odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka i chociaż nie we wszystkich przypadkach będzie ona taka sama, to jednak można pokusić się o stworzenie listy, na której znajdą się jej przykładowe funkcje.

Zróżnicowane podejście do sztuki wynika na przykład z tego, że osoby uważające się za artystów chcą lub muszą obcować ze sztuką przez kilkanaście godzin na dobę, a zwykły odbiorca może ograniczyć ten czasu do kilku godzin lub nawet kilkudziesięciu minut.

Funkcje sztuki

– Funkcja komunikacyjna – każde dzieło (obraz, film, utwór muzyczny) zawiera przekaz od autora, który odbiorca może interpretować na różne sposoby.
– Funkcja użytkowa – w tym przypadku chodzi o przedmioty codziennego użytku, które z jakiegoś powodu uznaje się za dzieła sztuki (na przykład mogą być one wykonane przez artystów).
– Funkcja metafizyczna – wiele dzieł sztuki powstaje w celu pobudzenia uczuć odbiorcy oraz po to, aby przypomnieć mu o tym, że życie nie trwa wiecznie i warto pomyśleć co nas czeka po śmierci.
– Funkcja zabawowa – umożliwia odbiorcy zapomnienie o problemach i powala się odprężyć.
– Funkcja integracyjna – można ją zaobserwować wtedy, gdy dzieło sztuki integruje określoną grupę społeczną.
– Funkcja terapeutyczna – wiele osób uważa, że sztuka może leczyć (czego dowidzi katharsis – oczyszczenie duszy następujące dzięki doznaniom artystycznym).

Powyższa lista nie jest oczywiście zamknięta, gdyż dla każdego odbiorcy sztuka może mieć inną funkcję.