Wystawa tematyczna W Kręgu Młodej Figuracji

Od dziesiątego września w Galerii Sztuki Współczesnej Platon można będzie zobaczyć wystawę „W Kręgu Młodej Figuracji”, będącą próbą uchwycenia zjawisk artystycznych, które nawiązują swoim wyrazem do ekspresyjnego figuratywizmu.

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace artystów z całej Polski, natomiast termin „Nowa figuracja” swoje powstanie zawdzięcza Michaelowi Ragonowi. Oznacza on, pochodzący z lat 60., kierunek w sztuce, który był formą reakcji na popularny wówczas abstrakcyjny ekspresjonizm. Chodziło między innymi o coś na kształt powrotu do malarstwa figuratywnego, jednak dzieło poddawane było przy tym rozmaitym deformacjom. Polityka wyznawana przez artystów tworzących w tym kierunku wiązała się z egzystencjalistycznym nurtem filozoficznym. Człowiek samotny, cierpiący na nieustające poczucie lęku i zdający sobie sprawę z otaczającej go beznadziei – to wszystko sprawiało, że twórczość artystów przepełniały takie rzeczy jak chociażby wspomniana wcześniej deformacja, symbolizm, ekspresja i kontrastowość.

Prace prezentowane w Galerii Platon co prawda nawiązują do tego nurtu, ale można się w nich doszukać także bardziej radosnych treści. Lista artystów, których prace będą dostępne na wystawie: Magdalena Kwapisz-Grabowska, Agata Czeremuszkin-Chrut, Jacek Świgulski, Włodzimierz Warulik, Magdalena Łazar-Massier, Łukasz Fruczek i Dominika Naziębły.

W Kręgu Młodej Figuracji
wystawa prac
Data: 10 września – 3 października 2011
Godzina: 17.30
Miejsce: Galeria Platon (ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław)

Dodatkowe informacje na temat wystawy oraz poszczególnych twórców znaleźć można na stronie Galerii Platon.