Kraków czyta Jana Pawła II

Ze względu na beatyfikację Jana Pawła II, już drugiego kwietnia bieżącego roku zostanie przedstawiony wyjątkowy projekt, który został zorganizowany przez Instytut Tertio Millennio i powstał przy współpracy krakowskich dominikanów i Agencji Promocyjnej Swobodny Przepływ Myśli.

Wszyscy zaproszeni goście będą w godzinach od 11 do 17 czytać fragmenty tekstów Jana Pawła II, które zostały podzielona na przemyślane bloki tematyczne. Można spodziewać się między innymi tekstów poświęconych mediom oraz kulturze. Oczywiście, nie chodzi tu o samo czytani i słuchanie tekstów, gdyż liczy się przede wszystkim otwarta dyskusja na ich temat.

Odbędzie się także wystawa zatytułowana ,,Ku wolności’’, której autorem Stanisław Markowski. Każdy chętny będzie miał także okazję nabyć rozmaite albumy o Papieżu i zjeść słyną kremówkę. Rodzice, którzy przybędą razem ze swoimi dziećmi, będą mogli powierzyć je opiece specjalnie przeszkolonych osób i tym samym w pełni oddać się przyjemności płynącej z słuchania wartościowych treści.

Samo zakończenie także zostało przygotowane z rozmachem, gdyż w Bazylice Ojców Dominikanów odbędzie się koncert Stanisława Soyki, który zaprezentuje „Tryptyk Rzymki”. Wtedy też przeprowadzona zostanie zbiórka, z której dochód będzie przeznaczony na rehabilitację 33-letniej Joanny Kosińskiej. Rok temu przeszła ona operację usunięcia guza móżdżku, podczas której wystąpiły nieprzewidziane komplikacje. Obecnie kobieta ma problemy z samodzielnym poruszaniem się i mówieniem, więc każda złotówka przeznaczona na pomoc dla niej na pewno nie będzie zmarnowana.

Wszystkie opisywane tu atrakcje są bezpłatne, co dotyczy również koncertu. Patronat nad projektem objęli Metropolita Krakowski kard. Stanisław Dziwisz, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik i Prowincjał Dominikanów Krzysztof Popławski OP.