20 edycja Przeglądu Artystycznego Przekręt

W dniach 21 – 25 marca odbędzie się 20. edycja Przeglądu Artystycznego „Przekręt”. Służy ona temu, że znaleźć kreatywną młodzież, która jest wystarczająco uzdolniona żeby stanąć na profesjonalnej scenie.

Co ciekawe, w tym roku odbędzie się aż pięć konkursów: teatralny, muzyczny, taneczny, fotograficzny i filmowy. Każdy chętny może więc wystartować w dziedzinie, w której czuje się najlepiej.

Konkurs teatralny
Odbędzie się w dniach 21 i 22 marca bieżącego roku w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu. Mogą w nim wziąć udział zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jak również gimnazjalnych. Przedstawienia mogą być oparte praktycznie na dowolnej formie, a ilość osób oraz tematyka jest dowolna. Przedstawienie może trwać do 80 minut.

Konkurs muzyczny
Odbędzie się w dniach 24 marca. Miejsce i wymogi dotyczące uczestników są takie same, natomiast niezbędne jest dostarczenie organizatorowi wypełnionej przez kandydata karty zgłoszeniowej. Należy to zrobić przed 14 marca. Piosenka Aktorska może być zaśpiewana w dowolnym języku (po za angielskim), a każdy uczestnik może zaprezentować jeden utwór.

Konkurs taneczny
Zostanie przeprowadzony 23 marca, uczestnicy mogą tańczyć w dowolnym stylu (na przykład jazz, funky, taniec współczesny, balet, house, mambo…) i można występować samemu lub w grupie nieprzekraczającej sześciu osób. Sędziowanie będzie niejawne, a czas prezentacji nie może przekroczyć pięciu minut (nie może też być krótszy niż 1:30 min.)

Konkurs fotograficzny
Temat pracy to „Słowo w człowieku”. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną, dwie lub trzy fotografie w dwóch egzemplarzach. Format zdjęć to minimum A4. Każdy może zgłaszać wyłącznie zdjęcia swojego autorstwa, gdyż w przeciwnym razie uczestnik poniesie całkowitą odpowiedzialność związaną z naruszeniem praw autorskich.