Ustawowe zmiany w kulturze

Dwudziestego pierwszego grudnia rząd przyjął ustawę, zgodnie z którą kultura zostanie nieco zreformowana. Największe zmiany zajdą w podziale instytucji kulturalnych.

Chodzi bowiem o to, że będą się one dzieliły na:
– instytucje artystyczne (w tym na przykład teatry, filharmonie i orkiestry),
– inne instytucje kultury (między innymi muzea i galerie).

Artyści będą teraz mogli być zatrudniani na podstawie umowy sezonowej, która będzie podpisywana na czas określony (od jednego do pięciu sezonów). Dzięki takiemu rozwiązaniu, ich praca będzie bardziej zaplanowana i nie będą musieli się martwić tym, że ktoś nie wywiąże się ze swoich obowiązków.

Sezon będzie rozpoczynał się 1 września, natomiast kończył 31 sierpnia następnego roku i to właśnie tych miesięcy będzie mogła dotyczyć umowa. Wiąże się to także z pracą dyrektorów rozmaitych instytucji artystycznych i kulturalnych – od teraz ich praca będzie dużo bardziej ustabilizowana.

Dzięki temu efektywniej będzie można wykorzystać rozmaite środki finansowe oraz łatwiej szerzyć kulturę. Łączenie muzeów i bibliotek może sprawić, że więcej pieniędzy będzie przeznaczanych na najważniejsze rzeczy, które będą miały dużą wartość artystyczną lub też edukacyjną.

Można się kłócić czy zmiany te były tak naprawdę potrzebne, ale pierwsze efekty będzie można zobaczyć dopiero za kilka – kilkanaście miesięcy i to wtedy sami zainteresowani ocenią, czy zmiany wyszły im na dobre.