Johann Sebastian Bach

Matką Jana Sebastiana Bacha była Maria Elisabeth Lämmerhirt, a niektórzy jej wnukowie – czyli dzieci Jana – także poszli w ślady przodków. Nie wszyscy specjaliści są zgodni co do tego, że ród Bachów w rzeczywistości był niemieckiego pochodzenia. Osoby te sądzą, że członkowie rodu przybyli z Węgier, gdyż byli tam ofiarami prześladowań religijnych.

Utalentowany Jan Sebastian Bach na początku uczył się w szkole łacińskiej, w której dwa wieki wcześniej pobierał nauki Marcin Luter. Podstaw gry nauczyli go ojciec i – co jednak nie zostało potwierdzone – jeden ze stryjów. Matka muzyka zmarła w 1694 roku. Niedługo po tym dołączył do niej jego ojciec. W wieku dziesięciu lat młody kompozytor trafił pod opiekę brata, który zorganizował dla niego naukę w pobliskim liceum.

Chociaż prawie całe życie kompozytora jest równie pasjonujące, to warto przyjrzeć się jego osiągnięciom, które są naprawdę ogromne – przypisuje mu się autorstwo ponad 1000 utworów, które zostały skatalogowane w XX w. Podjął się tego Wolfgang Schmieder. Bach zajmował się praktycznie wszystkimi gatunkami, jednak nie poświęcał zbytnio swojego cennego czasu na opery. Doskonalił barokową formę fugi, był specjalistą w zakresie muzyki polifonicznej.

Najsmutniejsze jest w tym wszystkim to, że pod koniec swojego życia wiele z dzieł Jana Sebastiana uważano za mało wartościowe. Na szczęście już w 1829 roku ponownie doceniono kunszt jednego z największych muzyków wszechczasów – stało się to dzięki osobie Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego, który w Berlinie pokazał szerszej publiczności swoją interpretacje utworu stworzonego przez Bacha.