Przenikanie się muzyki i malarstwa

Ponieważ Rok Chopinowski trwa w najlepsze – dobrze jest sprawdzić jakie właściwie organizowane są z tego powodu atrakcje. Na szczególną uwagę zasługuje nietypowy konkurs, którego organizatorzy pragną, aby doświadczeni artyści – malarze, inspirowali się polskim pejzażem (tak właśnie czynił Fryderyk Chopin). Wychodzą oni również z założenia, że przenikanie się muzyki i malarstwa to coś naturalnego.

Każdy chętny wzięcia udziału w konkursie powinien odnaleźć piękno naszej przyrody lub jakiegoś konkretnego miasta.

Warunki konkursu

– Jest on adresowany wyłącznie do doświadczonych artystów, najlepiej absolwentów wyższych uczelni plastycznych. Jeżeli więc ktoś nie spełnia tego wymogu, musi niestety poszukać dla siebie innego konkursu.
– Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie trzy prace malarskie, które powinny być wykonane na płótnie lub papierze. Nie mogą to być jednak dzieła, które już zostały nagrodzone lub powstały przed 2008 rokiem.
– Najdłuższy bok pracy nie może przekroczyć 150 centymetrów, natomiast krótszy musi być większy niż 50.
– Wszystkie zgłoszone prace powinny zostać datowane i podpisane przez autorów.
– Jeżeli ktoś zdecyduje się na wysłanie dzieła składającego się z kilku elementów, to każdy z nich oceniany będzie oddzielnie.

Niektóre z tych warunków mogą dziwić, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że oprócz zgłoszenia należy wpłacić 60 złotych. Kwota ta uzasadniona jest kosztami organizacyjnymi, a wpłaty można dokonać na konto: Bank Zachodni WBK SA Oddział w Krakowie nr: 93 1090 1665 0000 0001 0258 7195

Należy również zwrócić uwagę na nieco kontrowersyjny zapis, zgodnie z którym organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nadesłanych prac w różnego rodzaju serwisach internetowych, katalogach i innych tego typu rzeczach, bez płacenia ich twórcom żadnych honorariów.

Można mieć wątpliwości co do tego, czy tego typu konkurs rzeczywiście przyciągnie utalentowanych twórców.

Szczególnie, że adresowany jest on do doświadczonych i utalentowanych artystów, którym nie zawsze zależy na bezinteresownym udostępnianiu własnych prac.