Sztuka w Polsce. Od Piastów do Jagiellonów

Pięknie wydana i bogato ilustrowana książka Tadeusza Chrzanowskiego to publikacja, która z pewnością zaspokoi wszystkie estetyczne potrzeby czytelników, jak również ich głód wiedzy. Dawno już nie wydano książki, która wprost prosi się o to, aby ją przynajmniej przejrzeć. Oczywiście samo przejrzenie nie wystarczy. Gdyż Sztuka w Polsce. Od Piastów do Jagiellonów należy do tych książek, które po prostu trzeba przeczytać. Nie jest to jednak wyłącznie zaleta wydawcy, gdyż jej autor nie był amatorem i naprawdę wiedział o czym i jak pisać.

Tadeusz Chrzanowski był historykiem sztuki znającym się na malarstwie, architekturze, fotografii i rzeźbie. Jego barwne opisy sprawiają, że czytelnik może lepiej zrozumieć nie tylko opisywane przez profesora rzeczy, ale i całą sztukę. W książce znaleźć można zbiór różnego rodzaju dzieł i zabytków, które powstały praktycznie od początków państwa polskiego do czasów Zygmunta Augusta. Dzięki bogatym indeksom nazwisk i topograficzno-rzeczowemu, można szybko znaleźć określone informacje bez potrzeby czytania całej książki, co jednak należy zrobić ze względu na jej ogromną wartość merytoryczną. Na pewno jest to obowiązkowa pozycja dla wszystkich studentów kierunków związanych ze sztuką lub historią Polski.

Autor książki urodził się w Krakowie, jednak większą część swojego życia spędził gdzie indziej. Publikował między innymi w „Kulturze” i „Tygodniku Powszechnym”, wykładał na Politechnice Krakowskiej i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i był przewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. W młodości studiował na Akademii Handlowej i Uniwersytecie Jagiellońskim. Profesorem został około 1990 roku. Prawie trzydzieści pięć lat swojego życia poświęcił na inwentaryzowanie polskich zabytków, dzięki czemu powstało kilkaset różnych publikacji, wśród których znajduje się właśnie „Sztuka w Polsce. Od Piastów do Jagiellonów”.

Ojciec Chrzanowskiego zajmował się fotografią, więc nauczył wszystkiego syna. Dzięki temu mógł on samodzielnie ilustrować swoje publikacje. Tadeusz Chrzanowski tworzył również poezję, a oprócz tego zajmował się także tłumaczeniem. Był też krajowym korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.

Ciekawostkę stanowi fakt, że w 2005 roku Chrzanowski otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Krakowskiej. Niestety, rok później ten wspaniały człowiek zmarł.

Książka „Sztuka w Polsce. Od Piastów do Jagiellonów” została wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN – Warszawa, 2008 rok. Stanowi część serii Historia Sztuki. Najnowsze jest obecnie wydanie drugie, które liczy sobie 490 stron objętości. Książka jest w oprawie twardej.