Czym jest sztuka?

Ciężko jest zdefiniować tak rozległe pojęcie jakim jest sztuka. Najprościej mówiąc – sztuką jest dziedzina ludzkiej działalności, którą zawodowo lub amatorsko zajmują się artyści. Nie chodzi tu jednak o artystów posiadających ukończone szkoły, dzięki którym mogą się posługiwać tym tytułem, ale o wszystkie osoby posiadające zmysł lub możliwości, dzięki którym potrafią tworzyć wzbudzające zachwyt dzieła.

Spójna definicja sztuki nie istnieje. Dziedzina ta zmienia się w ogromnym tempie i tak naprawdę coś, co jeszcze kilka lat temu uważano za sztukę wyjątkowo wybitną, dzisiaj może jedynie budzić uśmiech politowania. Jedną z zalet sztuki jest jej rozmaitość. Funkcje charakterystyczne dla niej mogą być naprawdę różne i niepowiązane ze sobą, dlatego też często się mówi, że dzieło sztuki posiada walory estetyczne, terapeutyczne, dydaktyczne lub nawet społeczne. Nie mają one jednak wpływu na rzeczywistą wartość samego dzieła. Wiele osób jest zgodnych co do tego, że sztuka powstała w momencie, gdy rozwinęła się ludzka cywilizacja. Dlatego też uważa się, że początkowo służyła ona wyłącznie celom magicznym i była niedostępna dla zwykłych ludzi.

Szamani, którzy malowali na ścianach rozmaite symbole i wygrywali na bębnach budzące grozę melodie, przyzywali lub odpędzali w ten sposób dobre i złe duchy. Dzięki nim znacznie zwiększały się szanse plemienia na wygranie bitwy lub udane polowanie. W historii wiele było momentów zwrotnych dla sztuki. Były okresy, gdy ludzie zaniżali jej wartość, gdyż więcej uwagi poświęcano bardziej praktycznym dziedzinom. Na szczęście zawsze istniały osoby, które przeciwstawiały się panującym schematom i dzięki nim sztuka nieustannie ulegała rozwojowi. Ciekawe jest to, że w dzisiejszych czasach wbrew pozorom ponownie dąży się do tego, aby sztuka była tworzona jedynie przez utalentowanych i natchnionych „wybrańców”.

Najlepszym przykładem mogą być kontrowersyjne rzeźby lub instalacje, takie jak pisuar postawiony w głównej sali galerii sztuki. Gdyby zrobił to zwykły człowiek, to od razu wywołałoby to skandal i zostałby wyrzucony z tego miejsca. Ponieważ jednak zabrał się z to artysta (czyli osoba z dyplomem ukończenia jakiejś artystycznej szkoły wyższej), to od razu okrzyknięto go kontrowersyjnym i niedocenionym twórcą.