Graffest – Międzynarodowy Festiwal Sztuki Graffiti

W dniach 15-17 maja 2009 roku odbędzie się Graffest – Międzynarodowy Festiwal Sztuki Graffiti w Gdańsku. Jest to pierwsza odsłona projektu, zakładającego konfrontacje różnych postaw artystycznych wywodzących się z kultury graffiti. Zapoczątkowane jako wyraz buntu, komentarza rzeczywistości, czy po prostu przekazu informacji malowanie w przestrzeniach publicznych miast, z czasem zaistniało jako sztuka, ornamenty architektury, malarstwo, galerie zewnętrzne, które prócz swoich estetycznych walorów nastawione są na przekaz.

Aktywnie działające w trójmieście grupy grafficiarzy, widząc potencjał w industrialnych przestrzeniach na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej i niebywale zainteresowanie festiwalami eksponującymi graffiti w innych miastach Polski doprowadziło do współpracy z Fundacją Wyspa Progress. Efektem tego jest interdyscyplinarny festiwal, który w innowacyjny sposób prezentuje sztukę tworzenia graffiti. Ponad 20-stu artystów z całego świata w ciągu tygodnia będzie konstruować prace do wystawy, której wernisaż odbędzie 16 maja. Dodatkowo grupa ta uzupełniona o artystów polskich stworzy wspólną koncepcję graffiti na murach stoczniowych podczas 3-dniowego graffiti jamu. Program wzbogacony jest o live-acts // akcje, [laser tag], dwa dni koncertów oraz projekcje filmów dokumentalnych.

MIEJSCE REALIZACJI:
GDAŃSK:
INSTYTUT SZTUKI WYSPA // FUNDACJA WYSPA PROGRESS [wystawa]
MODELARNIA [graffest audio/dj/live acts, video, działania towarzyszące]
TERENY DAWNEJ STOCZNI GDAŃSKIEJ [graffiti jam, laser tagi, galeria zewnętrzna]

TERMIN REALIZACJI:
ISLANDEA // 11-17 MAJA 2009
FESTIWAL: 15 – 17 MAJA 2009

GŁÓWNE MODUŁY PROGRAMOWE:
ISLANDEA – WYSTAWA // WYSTAWA WIRTUALNA [Instytut Sztuki Wyspa // kluby i kawiarnie na starym Mieście]
GRAFFITI-JAM [mury na terenach Stoczni Gdańskiej]
GRAFFEST AUDIO // DJ/LIVE ACTS [Modelarnia]
VIDEO [Modelarnia]
LASER TAG [wybrane fasady budynków Stoczni Gdańskiej]

OPIS PROGRAMU:

Projekt jest wynikiem współpracy Instytutu Sztuki Wyspa ulokowanego na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej z grupą młodych artystów, animatorów kultury i kuratorów sztuki z Trójmiasta.
Festiwal składa się z trzech głównych modułów programowych: wystawy „Islandea”, Graffiti-jam oraz koncertów. Akcje towarzyszące to prezentacje video-dokumentów i  akcja: laser tag’owania.

ISLANDEA:

To wystawa, która będzie kreowana w przestrzeni wirtualnej na specjalnie stworzonej platformie cyfrowej. Zaproszeni artyści będą pracować w Instytucie Sztuki Wyspa, którego wnętrze posłuży jako warsztat, natomiast efekty będą prezentowane w przestrzeni wirtualnej. Organizacja ulokowana na postindustrialnych terenach dawnej Stoczni Gdańskiej stanie się zamkniętą przestrzenią kreacyjną międzynarodowego zespołu artystów, tworzących m.in. obrazy, audio-instalacje czy konstrukcje geometryczne. Zamknięcie może doprowadzić do stworzenia wspólnej platformy wymiany myśli, przenikania się poglądów czy kooperatywnych realizacji w rozmaitych dziedzinach, takich jak dźwięk i obraz. W przestrzeni wirtualnej ukształtowana zostanie wspólna płaszczyzna prezentacji i wymiany idei, prac czy poglądów, która stanie się przystępna we współczesnej „globalnej wiosce”. Dlatego kolejnym elementem będzie stworzenie mobilnej wirtualnej galerii, która będzie prezentowana w rozmaitych punktach Gdańska przy zastosowaniu połączenia internetowego. Do udziału w wystawie zaproszeni zostaną doświadczeni artyści, których twórczość została uznana i doceniona przez wiele galerii na całym świecie. Graffiti jest żywą sztuką miejską, która nie ogranicza się tylko do samych napisów. Wystawa „Islandea” ma na celu prezentację różnorodnych form artystycznych zaczerpniętych z graffiti, przekształconych i wyrażanych przez samych artystów poprzez różnego rodzaju media takie jak: instalacje audio-wideo, rzeźby, murale oraz performance. Udział międzynarodowych artystów stworzy okazję do budowania nowych kontekstów i perspektyw.

więcej informacji na www.graffest.pl