Miesiąc Fotografii w Krakowie 2009

Miesiąc Fotografii w Krakowie jest jednym z czołowych europejskich festiwali fotograficznych i jednym z największych cyklicznych wydarzeń kulturalnych w Polsce. W 2009 odbędzie się jego 7. edycja. W weekend wernisaży 8-10 maja otworzy się ponad 30 wystaw indywidualnych i zbiorowych prezentowanych w najlepszych galeriach, muzeach, a także kawiarniach i przestrzeniach poprzemysłowych.

Festiwal ożywia wszystkie galerie i przestrzenie wystawiennicze Krakowa – te tradycyjne, oraz specjalnie zaaranżowane.  Przez cały maj, w całym Krakowie wszechobecne medium fotograficzne zyskuje na jakości prezentując swoje najlepsze wizerunki. Ustalona formuła festiwalu, prezentująca dorobek fotograficzny konkretnego kraju (w tym roku będą to Czechy) , oraz konteksty jednego motywu przewodniego ( „Pamięć przetwarzana” )- daje szanse na spotkanie nie tylko z tradycyjnym wymiarem zdjęcia, lecz zdradza też – między innymi podczas warsztatów, dyskusji, projekcji filmów i spotkań z autorami – tajniki powstawania najbardziej znanych fotografii świata.  Wokoło obrazów utrwalonych na kliszy czy zapisanych na karcie pamięci, toczy się w maju blisko siedemdziesiąt wydarzeń.

Festiwal tworzą spece w dziedzinie fotografii, a zarazem wielcy entuzjaści medium – Rada Programowa w składzie: Karol Hordziej, Piotr Lelek, Wojciech Nowicki i Łukasz Trzciński, wspomagani przez organizatorów z Fundacji Sztuk Wizualnych i Fundacji Imago Mundi. Do tworzenia festiwalu co roku zapraszani są  wybitni specjaliści: w tym roku kuratorzy i artyści z Czech, którzy pokażą inną twarz słynącego z fotografii kraju.

Rada Programowa festiwalu patronuje w tym roku niezwykłej wystawie będącej najlepszym wyrazem idei programu tematycznego – „Pamięci przetwarzanej”. W halach nieczynnej fabryki past do butów Erdal zgromadzono ponad dziesięć projektów, które złożą się na wystawę Archiwum Centralne – spójną wypowiedź na temat różnych aspektów funkcjonowania archiwów. Poszczególne wystawy – satelity projektu „Pamięć przetwarzana”, istniejące już poza przestrzenią Erdalu, zilustrują temat kontekstualnego znaczenia obrazów i idące za tym możliwości manipulowania ich sensem, a także potencjał tkwiący w archiwach, dzięki któremu możliwe jest ponowne odczytanie historii z jej politycznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami.

Rokrocznie widzowie festiwalu otrzymują niepowtarzalna okazję, by przyjrzeć się fotografii jako sztuce współczesnej – traktowanej nie jako atrakcja wizualna, lecz relewantny przekaz, budujący nowe konteksty podejmowanych tematów, czy wizerunek danego kraju – daleki od stereotypu.

Na tegorocznym festiwalu pokazywane będą prace tak liczących się artystów jak Miroslav Tichý, Witkacy, Weegee czy Ireneusz Zjeżdżałka. Kraków gościć będzie takich artystów jak  Jiři David, Viktor Kolář, Arnold Odermatt oraz Masao Yamamoto

Nie wolno przegapić części festiwalu poświęconej młodym talentom: na Program OFF złoży się w tym roku 15 projektów wybranych przez międzynarodowe jury, które spośród ponad 700 projektów nadesłanych z całego świata na konkurs zorganizowany we współpracy z portalem MySpace – wybrało siedemnaście najciekawszych.
Festiwalowi towarzyszy rokrocznie prestiżowe wydarzenie: przegląd porftfolio – czyli niepowtarzalna okazja dla ambitnych twórców do zaprezentowania swojego dorobku profesjonalistom: wydawcom, marszandom, krytykom. Wart odwiedzenia jest również Festiwal Fotokastów, w którego programie znajdą się projekcje pokazów z Mediastorm i Magnum Photos oraz indywidualne prezentacje przedstawicieli świata mediów.

Warto dodać, że wstęp na niemal wszystkie wystawy Miesiąca Fotografii jest bezpłatny (z wyjątkiem Bunkra Sztuki i Muzeum Narodowego)

Miesiąc Fotografii w Krakowie organizowany jest przez Fundację Sztuk Wizualnych we współpracy z Fundacją Imago Mundi. Od 2008 roku partnerem organizacyjnym jest Miasto Kraków.

Od 2009 Festiwal wpisany jest do projektu „6 ZMYSŁÓW” skupiającego najważniejsze wydarzenia kulturalne w Krakowie. Objęty jest też honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa profesora Jacka Majchrowskiego.

MFK jest członkiem dwóch organizacji branżowych skupiających podobne wydarzenia na świecie: Festival of Light oraz Photo Festival Union.

Miesiąc Fotografii w Krakowie 2009

  • 7. edycja Festiwalu
  • 35 wystaw, 30 wydarzeń towarzyszących
  • uroczyste otwarcie: piątek, 8 maja
  • dni Programu OFF: 5-7 maja
  • weekend otwarcia: 8-10 maja
  • wydarzenia towarzyszące: 10-24 maja
  • przegląd portfolio: sobota, 16 maja
  • program główny (tematyczny) – Pamięć przetwarzana
  • program główny – Gość specjalny: Czechy
  • wystawy czynne do 31 maja 2009