Młodzieżowe Warsztaty Teatralne

Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalancjusza zaprasza młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną zafascynowaną teatrem i ekspresją sceniczną na 3 edycję Młodzieżowych Warsztatów Teatralnych, które odbędą się w terminie 14-12 lipca 2009 roku w Warszawie.

Program warsztatów zakłada m.in. pracę w grupach warsztatowych w ramach bloków tematycznych poświęconych: ABC aktora na scenie, Wyobraźnia, Głos, Partner – Przestrzeń – Przedmiot; zajęcia z wiedzy o teatrze i jego historii; spotkania z aktorami i krytykiem teatralnym; wycieczki do Muzeum Teatru lub Kulis Teatru Wielkiego w Warszawie.

Celem Młodzieżowych Warsztatów Teatralnych jest:

  • Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze
  • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej
  • Zwiększanie roli kultury w procesie edukacji
  • Przygotowanie przyszłych liderów grup teatralnych, a co za tym idzie, umożliwienie im  prezentacji swojego dorobku artystycznego
  • Propagowanie idei zajęć teatralnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów;
  • Umożliwienie wymiany doświadczeń aktorskich i teatralnych wśród młodzieży;
  • Zdobywanie nowych umiejętności i wiadomości z dziedziny wiedzy o teatrze, scenografii, muzyki teatralnej, technik scenicznych, etc.;
  • Integracja młodzieży z różnych szkół i państw;
  • Upowszechnienie i przybliżenie teatru jako środka kultury wysokiej.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w warsztatach nadsyłać można maksymalnie do 31 marca 2009 roku.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Parafiadowym oraz na stronie, a formularz zgłoszeniowy znaleźć pod adresem www.parafiada.pl.