XV Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW NIEZALEŻNYCH im. Ireneusza Radzia " width=

Prezydent Miasta Kędzierzyn – Koźle oraz Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie – Koźlu zapraszają do wzięcia udziału w XV MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU FILMÓW NIEZALEŻNYCH im. Ireneusza Radzia „Publicystyka 2008”. Festiwal odbędzie się w dniach 17 – 19 października 2008 w Kędzierzynie – Koźlu.

Festiwal jest unikatową w skali naszego kraju imprezą poświęconą promocji szeroko pojętej publicystyki filmowej. Celem MFFN „Publicystyka” jest nie tylko pokazanie osiągnięć i trendów niezależnej twórczości filmowej, ale także doskonalenie nabytych już umiejętności poprzez zajęcia warsztatowe, spotkania, dyskusje.

Celem Festiwalu jest: dokonanie prezentacji dorobku twórców filmów nieprofesjonalnych oraz wybór najbardziej wartościowych pozycji pod względem merytorycznym, artystycznym i technicznym; prezentacja filmów o tematyce publicystycznej omawiających aktualne problemy życia społecznego oraz polityczno – gospodarczego, religijnego, kulturalnego, sportu, ekologii, mniejszości narodowych itp.; popularyzacja niezależnej twórczości filmowej polskiej i zagranicznej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: PUBLICYSTYKA i FILM POZYTYWNIE NAKRĘCONY. O zakwalifikowaniu filmu do poszczególnej kategorii konkursowej decyduje Komisja Kwalifikacyjna.

Termin, miejsce Festiwalu:
Filmy wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia filmu oraz kartą uczestnictwa należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2008 r. na adres:

Miejski Ośrodek Kultury
47-220 Kędzierzyn – Koźle
al. Jana Pawła II 27
mok@mok.com.pl

Termin : 17-19 października 2008 r
Miejsce : Dom Kultury „Chemik”, ul. Jana Pawła II 27, Kędzierzyn – Koźle.

Warunki techniczne:
W przeglądzie mogą brać udział filmy zrealizowane na nośniku magnetycznym (optycznym) w systemie VHS, S-VHS, DV, DVCAM, DVD – jeden film na jednej kasecie (płycie). Każdy film powinien posiadać czołówkę (tytuł ) oraz napis „koniec”. Kaseta (płyta) musi zawierać czytelny opis z tytułem filmu, nazwiskami twórców oraz czasem trwania.
Dźwięk winien być zarejestrowany na ścieżce audio – dubbingowej , w innym wypadku stosowna uwaga musi znaleźć się w dołączonym do kasety opisie. Czas projekcji ograniczony do 30 min.


Zasady organizacyjne:

Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania filmów biorących udział w konkursie i ich publicznej emisji w celach promocji Festiwalu, publiczną prezentację filmu lub jego fragmentów w telewizji, internecie oraz w wydawnictwach i imprezach promujących XV MFFN „Publicystyka” Prawa autorskie filmu zgłaszanego nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie prezentujące sytuację prawną filmu

Warunki uczestnictwa:
W festiwalu biorą udział filmy wytypowane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez organizatora. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej są ostateczne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich postanowień.
Warunkiem dopuszczenia do konkursu filmów zagranicznych jest przesłanie ich streszczenia w języku angielskim lub niemieckim. Do udziału w konkursie nie zostaną dopuszczone filmy: realizowane przez twórców zawodowych, studentów szkół filmowych i artystycznych powyżej II-go roku, filmy dyplomowe oraz zrealizowane przez członków Komisji Kwalifikacyjnej i Jury.

Komisarz Festiwalu może zaprosić do udziału w konkursie wytypowane przez siebie filmy, które nie będą podlegać ocenie Komisji Kwalifikacyjnej a ich autorom zostanie zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania Festiwalu.

Podpisując kartę zgłoszenia, uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych do promowania MFFN „Publicystyka” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz.833 Organizator zapewnia bezpłatne noclegi i wyżywienie jednemu autorowi zakwalifikowanego filmu. Noclegi rezerwujemy w dniach 17/18 października oraz 18/19 października 2008 r. Koszt akredytacji dla osób nie posiadających filmu w konkursie zostanie podany w terminie późniejszym.

Nagrody:
– Grand Prix Festiwalu „Publicystyka '2008”
– I nagroda
– II nagroda
– III nagroda

Powyższe nagrody zostaną przyznane w obu kategoriach konkursowych. Jury ma prawo innego niż podano wyżej podziału nagród. Decyzje Jury są ostateczne i nie podważalne

Nagrody zostaną wręczone 19 października 2008 r około godz. 11.00 w sali widowiskowej Domu Kultury „Chemik” przy al. Jana Pawła II 27 obecnym autorom lub osobom przez autora upoważnionym pisemnie i obecnym na ceremonii rozdania nagród, nieobecni autorzy otrzymają tylko nagrody honorowe.

Dodatkowych informacji zasięgnąć można na stronie internetowej
http://mok.com.pl/publicystyka/